Zadzwoń do nas 33 499 88 66
43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 15
Czym jest fotowoltaika?

Jest to technologia aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

W jaki sposób powstaje energia ze słońca?

Do górnych warstw atmosfery Ziemi dociera codziennie promieniowanie słoneczne o natężeniu napromieniowania 1366,1 W/m². Część tej energii jest odbijana w kosmos lub pochłaniana przez atmosferę, jednak większość trafia na Ziemię. Sumaryczna energia, jaka dociera do powierzchni poziomej w ciągu całego roku w Polsce wynosi około 1100 kWh/(m²*rok). System fotowoltaiczny przetwarza tą energię ze słońca w darmową energię elektryczną. Jest to jedna z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii.

W jaki sposób działa system fotowoltaiczny?

Ogniwa słoneczne przekształcają promienie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną. Zbudowane są z materiałów półprzewodnikowych, podobnych do tych używanych w procesorze komputera. W momencie, kiedy światło słoneczne pada na materiał i jest przez niego absorbowane, energia fotonów (słoneczna) wybija wolne elektrony z atomów, pozwalając im na swobodny przepływ – produkcję energii elektrycznej. Proces ten, przekształcania światła (fotonów) w elektryczność (wolty) nazywamy procesem fotowoltaicznym.

Co wchodzi w skład zestawu fotowoltaicznego?

Chociaż moduł PV wytwarza moc pod wpływem promieni słonecznych, wiele innych elementów jest niezbędnych do prawidłowego prowadzenia, kontroli, konwersji, dystrybucji i przechowywania energii wytwarzanej przez instalację. W zależności od wymagań funkcjonalnych, główne komponenty są stałe: moduły PV, przetwornica DC-AC (inwerter), okablowanie oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zarówno po stronie prądu stałego (DC), jak i prądu przemiennego (AC). Dodatkowe elementy mogące stanowić instalację PV to baterie akumulatorów, kontrolery ładowania baterii oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Czym różnią się moduły fotowoltaiczne od kolektorów słonecznych?

Kolektor słoneczny zamienia energię wytworzoną z promieni słonecznych w energię cieplną. W obiegu krąży czynnik, który odbiera ciepło od kolektora i przekazuje je poprzez wymiennik do wody użytkowej. Kolektory słoneczne mogą być używane do podgrzewania wody lub do wspomagania centralnego ogrzewania. Fotowoltaika zamienia energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną.

Jak instalacja fotowoltaiczna działa w okresie zimowym?

Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd, jeżeli tylko docierają do nich promienie słoneczne. Niska temperatura powietrza jest czynnikiem korzystnym dla instalacji, ponieważ panele bardzo dobrze działają w niskiej temperaturze. Warstwa śniegu leżącego na panelach nie uniemożliwia docierania do nich promieni słonecznych. Minusem tej pory roku dla instalacji fotowoltaicznej jest krótki czas pomiędzy wschodem i zachodem słońca.

Kiedy nie można zainstalować paneli fotowoltaicznych?

Instalację fotowoltaiczną może zainstalować każda osoba posiadająca określony stosunek prawny do nieruchomości (własność, wynajem, dzierżawa), na której ma ona powstać. Przeciwwskazaniem do montażu może być duże zacienienie lub bardzo zły stan techniczny dachu.

W jakim miejscu mogę zamontować instalację fotowoltaiczną?

Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachu budynku (skośny, płaski) oraz na specjalnej konstrukcji na gruncie działki. Warunkiem efektywnego działania paneli jest bezpośrednie padanie promieni słonecznych oraz brak zacienienia.

Jaka jest optymalna wielkość instalacji?

Wielkość instalacji zależy od zużycia energii elektrycznej, od dostępnej powierzchni do zamontowania paneli, oraz od preferencji inwestora. Średnio przyjmuje się, że moc 1 kWp zajmuje powierzchnię ok. 7 m² na dachu skośnym . Na dachu płaskim i gruncie jest to uzależnione od zastosowanej konstrukcji.

Jaka jest waga paneli?

Moduł fotowoltaiczny (jedna płyta) o powierzchni ok. 1,7 m2 waży około 16-22 kg, Dodatkowo należy uwzględnić ciężar konstrukcji uzależniony od rodzaju dachu i instalacji.

Jak długo działają panele fotowoltaiczne i jaką mają gwarancję?

Moduły fotowoltaiczne zanim zostaną wprowadzone na rynek są poddawane ścisłej kontroli oraz różnym testom, dlatego ich awaryjność jest bardzo niska. Producenci dają gwarancję od 10 do 12 lat na panele fotowoltaiczne oraz 20 do 25 lat na spadek mocy.

Jakie znaczenie ma kąt nachylenia dachu?

Kąt nachylenia dachu ma znaczenie dla uzysku energii, więc żeby uzyskać odpowiedni kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych montuje się specjalne konstrukcje. Optymalny kąt nachylenia dla naszej szerokości geograficznej to 30-40 stopni w przypadku ustawienia paneli w kierunku południowym i ok. 15-25 stopni dla instalacji wschód-zachód.

Jaki jest całkowity koszt instalacji?

Koszt instalacji zależy od jej mocy zainstalowanej oraz zastosowanych materiałów (paneli i inwertera) Im większa instalacja tym cena jednostkowa instalacji maleje. W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu z naszą Firmą. Zapewniamy bezpłatny audyt, który określi, jaka moc przyłączeniowa będzie potrzebna.

W jakim okresie czasu zwraca się inwestycja?

Okres zwrotu inwestycji zależy od kilku czynników. Średni czas zwrotu inwestycji wynosi ok. 8 lat, co daje roczną stopę zwrotu na poziomie 13%.

Przez jaki okres czasu może działać instalacja fotowoltaiczna?

Czas sprawnego działania paneli fotowoltaicznych to 25- 35 lat. Producenci oferują gwarancję minimum 10 lat na produkt oraz 25 lat na moc panelu.

Ile energii wytwarzają panele fotowoltaiczne?

W Polsce przykładowa instalacja o mocy 10 kWp generuje średnio w ciągu roku ok. 10 000 kWh. Ilość wytworzonej energii elektrycznej zależy od rodzaju i sprawności paneli, a także od warunków atmosferycznych.

Co się dzieje z niewykorzystaną energią?

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2016 roku wprowadziła nowe regulacje mówiące:
• Podmiot będący Prosumentem, niewykorzystaną energię magazynuje w sieci elektroenergetycznej, skąd może ją odebrać w stosunku 1 : 0,8.
• Podmiot nie będący Prosumentem, odprzedaje nadwyżkę energii do zakładu energetycznego. Ustawa reguluje obowiązek zakupy energii przez zakłady energetyczne.

Kto to jest Prosument?

Nowelizacja ustawy określa Prosumenta jako: odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Jaki jest średni czas wykonania instalacji?

Zależnie od wielkości i stopnia skomplikowania instalacji. Średni czas montażu dla instalacji do 5 KW to 2-3 dni.

Czy można ogrzać wodę wykorzystując do tego instalację fotowoltaiczną?

Można, jednak wykorzystywanie energii elektrycznej bezpośrednio do ogrzewania wody jest nieekonomiczne. Lepszym rozwiązaniem jest wykorzystać energię z instalacji fotowoltaicznej do zasilenia pompy ciepła z wysokim parametrem COP, która dużo sprawniej ogrzeje potrzebną wodę (zarówno C.O. jak i C.W.U.).

Co to jest parametr COP?

Jest to współczynnik określający skuteczność działania pompy ciepła. Określa on stosunek energii wyprodukowanej do energii zużytej. Im COP jest wyższy tym urządzenie działa sprawniej.

Co oznacza skrót C.O. oraz C.W.U. ?

C.O. – centralne ogrzewanie; C.W.U. – ciepła woda użytkowa.

Masz więcej pytań? Zadzwoń!

Czujesz się zagubiony lub po prostu nie chce Ci się tyle czytać? Rozumiemy to dlatego codziennie czekamy na telefon od Ciebie. Możesz też zostawić swój numer telefonu poniżej, oddzwonimy od razu!

33 499 88 66

Lub