Zadzwoń do nas 33 499 88 66
43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 15

Ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie słoneczne na prąd elektryczny. Podstawowym elementem każdego modułu słonecznego jest ogniwo fotowoltaiczne. To od jego jakości i trwałości zależy sprawność i trwałość całego modułu. Ogniwo jest niejako „silnikiem” naszej elektrowni. W Polsce najczęściej wykorzystywane są ogniwa krzemowe.

Moduły fotowoltaiczne przekształcają promienie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną. Zbudowane są z materiałów półprzewodnikowych, podobnych do tych używanych w procesorze komputera. W momencie kiedy światło słoneczne pada na materiał i jest przez niego absorbowane, energia fotonów (słoneczna) wybija wolne elektrony z atomów, pozwalając im na swobodny przepływ – produkcję energii elektrycznej. Proces ten, przekształcania światła (fotonów) w elektryczność (wolty) nazywamy procesem fotowoltaicznym.

Ogniwa fotowoltaiczne, ze względu na niedużą moc, są zwykle łączone w moduły, które posiadają 60 ogniw. Moc takiego modułu to obecnie od 250 do 320 Wp. Kilkanaście takich modułów może zapewnić wystarczającą moc do zasilenia gospodarstwa domowego.  Instalacja składająca się z połączonych w szereg modułów nosi nazwę panelu fotowoltaicznego.

Chociaż to moduł PV wytwarza moc pod wpływem promieni słonecznych, wiele innych elementów jest niezbędnych do prawidłowego prowadzenia, kontroli, konwersji, dystrybucji i przechowywania energii wytwarzanej przez instalację. W zależności od wymagań funkcjonalnych, główne komponenty są stałe: moduły PV, przetwornica DC-AC (inwerter), okablowanie oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zarówno po stronie prądu stałego (DC), jak i prądu przemiennego (AC). Dodatkowe elementy mogące stanowić instalację PV to baterie akumulatorów, kontrolery ładowania baterii oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Należy tu podkreślić ważną rolę, jaką odgrywa w prawidłowym funkcjonowaniu całej instalacji, przetwornica DC-AC. Prąd wytwarzany przez moduły PV jest prądem stałym DC (bateria w telefonie). Podstawowym zadaniem przetwornicy jest zamiana prądu stałego w prąd przemienny AC i dostosowanie go do parametrów sieci elektroenergetycznej. Prawidłowy dobór inwertera pozwala na produkcję prądu dokładnie takiego jak w naszym gniazdku elektrycznym!

Wyróżniamy kilka rodzajów krzemowych modułów fotowoltaicznych, które różnią się od siebie przede wszystkim wydajnością oraz ceną.

RODZAJE PANELI

Amorficzne

Są one najtańsze spośród innych paneli fotowoltaicznych dostępnych na rynku. Mają niski współczynnik temperaturowy lecz wymagają dużej powierzchni, dlatego też najczęściej używane jest w klimatach odznaczających się dużym nasłonecznieniem i wysoką temperaturą lub w zasilaniu małych urządzeń (np. kalkulatorów itp.) Są bardzo kruche i nieodporne mechanicznie. Ich sprawność wynosi od 6% do 10%.

Polikrystaliczne

Przyjmują kwadratowe kształty, mają krystaliczną, niejednolitą budowę oraz swoistą niebieską barwę. Ich sprawność sięga 15%, a nawet 18%. Wykorzystuje się je zarówno w elektrowniach słonecznych, jak i budynkach mieszkalnych. PANELE POLIKRYSTALICZNE STANOWIĄ 78% PRODUKCJI ŚWIATOWEJ.

Monokrystaliczne

Te ciemnoniebieskie panele odznaczają się najwyższą sprawnością wynoszącą od 18% do nawet 22%. Ich cena jest wyższa w porównaniu z innymi rodzajami paneli krzemowych. Zbudowane są z monolitycznego pojedynczego kryształu krzemu. Mają jednolitą budowę wewnętrzną i wysoką wytrzymałość.