Zadzwoń do nas 33 499 88 66
43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 15
fotowoltaika nowe przepisy

W Internecie żartuje się, że „ludzie dzielą się na tych, którzy mają już fotowoltaikę i tych, którzy zamontują ją do końca roku”. Skąd ten pośpiech? W centrum znalazła się bowiem teraz kwestia: fotowoltaika nowe przepisy, które zmieniają model opustów.  Jaki system wsparcia prosumentów wprowadza nowe przepisy? Czy zmiany będą dotyczyły tylko nowych prosumentów? Dlaczego warto zamontować instalację jeszcze przed końcem 2021r.? Nowe przepisy rodzą naprawdę wiele pytań i wątpliwości.

 

Fotowoltaika nowe przepisy 2021 – zapowiedź dużych zmian  

 

Z pewnością całe zamieszanie, które powstało aktualnie wokół rynku instalacji fotowoltaicznych spowodowane jest projektem zmiany ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt ukazał się 2. czerwca 2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W zakresie fotowoltaika nowe przepisy dotyczą głównie zmian dotyczących prosumentów i systemu upustów. W przeciwieństwie do aktualnego stanu, zmiany proponowane w zakresie systemu prosumenckiego, mogą okazać się mniej korzystne dla użytkowników.

 

Prosument – aktualny system opustów

Aktualny system opustów polega na bezgotówkowym rozliczaniu się z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Energia z nadwyżek w produkcji rozliczamy w stosunku ilościowym. W przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kW stosunek rozliczenia wynosi 1:0,7. Z kolei dla mikroinstalacji (moc poniżej 10 kW) stosunek ten wynosi 1:0,8. Nadwyżki energii oddajemy zatem do sieci i wracają do prosumenta w mementach zwiększonego zapotrzebowania. Projekt ustawy zmienia model systemu opustów, który ma obowiązywać jeszcze jedynie do grudnia 2021r.

 

Fotowoltaika nowe przepisy

W przeciwieństwie do aktualnego modelu opustów, po wprowadzeniu nowych przepisów, energia będzie sprzedawana. Rząd planuje zmiany na korzystnych dla prosumenta zasadach, jednak wydaje się, że nowy model będzie mniej korzystny dla użytkownika niż dotychczas funkcjonujący. Prosument będzie miał możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii , jednak energia wprowadzana i pobrana będą rozliczane oddzielnie. Sprzedaż nadwyżek energii projekt gwarantuje bezterminowo. Z kolei jej cena ma stanowić 100% średniej ceny sprzedaży energii na konkurencyjnym rynku. Wyliczenie średniej ceny będzie odbywało się na podstawie danych za poprzedni kwartał.

 

Kogo dotyczą zmiany w przepisach?

Opiniowanie projektu i proces legislacyjny ustawy prawdopodobnie potrwa jeszcze dość długo. Zakłada on jednak, że zmiany w modelu rozliczeń będą dotyczyły wszystkich prosumentów, którzy rozpoczną produkcję energii już po 1. stycznia 2022r. Wnioskując, wszyscy prosumenci, którzy produkowali już energię przed tą datą, będą mogli rozliczać się w dotychczas obowiązującym systemie opustów. Nie będzie on już jednak dostępny dla nowych prosumentów. Z projektu ustawy wynika więc, że wszyscy, którzy chcieliby pozostać w aktualnym systemie bezgotówkowym, powinni uruchomić instalację najpóźniej do 31. grudnia 2021r. Wielu inwestorów decyduje się zatem na przyspieszenie swoich decyzji o montażu instalacji PV. Prawdopodobnie jeszcze tylko do końca roku można będzie „załapać” się na nieco korzystniejszy dla prosumenta model rozliczeń. Zwiększone zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi oczywiście nie pozostanie też bez wpływu na rynek.  Czas może mieć tu zatem kluczowe znaczenie.

 

Już teraz skonsultuj się z naszym doradcą i przeanalizuj opłacalność swojej inwestycji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *